Amsterdam, IJburg

2003-2010Project

De feiten
locatie: Amsterdam, IJburg
functie: Riolering
realisatie: 2003-2010
opdrachtgever: Waternet
toegepast: PUTkast Regeltechniek, PUTkast kWh-meter

In het IJ-meer bij Amsterdam wordt momenteel een nieuwe stadswijk ontwikkeld. Totaal zullen er op zeven nieuwe eilanden circa 18.000 woningen verrijzen. Naast woningen worden er onder andere ook kantoren en scholen ontwikkeld.

Vanaf de start heeft de gemeente gekozen voor een stadswijk zonder technisch straatmeubilair. Daarom dienen alternatieve oplossingen worden toegepast zoals integratie met objecten of het toepassen van ondergrondse kasten. In deze nieuwe stadswijk is een uitgebreid rioolstelsel noodzakelijk dat dagelijks wordt uitgebreid.

Waternet is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van dit riool. Omdat IJburg obstakelvrij wordt aangelegd heeft Waternet gekozen voor de PUTkast model Regeltechniek. Daarnaast verzorgd PUTkast BV ook voor de levering en plaatsing van deze ondergrondse kasten. Dit gecombineerd met ondergrondse gemalen maakt het mogelijk dat ook alle rioolvoorzieningen ook daadwerkelijk geheel ondergronds zijn.

Amsterdam, IJburg

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink