Amsterdam, Houtkopersburgwal

2010Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Houtkopersburgwal
functie: Nutsvoorziening voor woonboten
realisatie: 2010
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: Watermeterput , Straatkast Gasmeterkast

In het oude centrum van Amsterdam is een nieuwe ligplaats gerealiseerd voor een woonboot die verplaatst diende te worden van een andere locatie. De gemeente Amsterdam streeft naar een beperking van het technisch straatmeubilair.

Vandaar dat voor deze locatie gekozen is het toepassen van een combinatie van een aantal PUTkasten en STRAATkasten. De gasaansluiting en de watermeter zijn ondergebracht in een STRAATkast model Gasmeterkast en Watermeterput. Daarnaast zijn twee PUTkasten toegepast, een model kWh-meter voor de elektriciteitsaansluiting en een model Kade voor de koppeling tussen de grondleidingen en de leidingen naar de boot. Daarnaast zijn hier de aansluitingen van KPN en de CAI ondergebracht.

De gemeente heeft PUTkast BV gevraagd om naast de levering van de kasten ook het totale project te realiseren. Dit is inclusief benodigde vergunningen en coördinatie van de nutsvoorzieningen. Het project werd succesvol afgerond met het aansluiten van de woonboot op haar nieuwe plek.

Amsterdam, Houtkopersburgwal

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink