Amsterdam, Frankendael

2009Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Frankendael
functie: Park geschikt voor evenementen
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: Watermeterput, PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos, PUTkast Waterkraan

In het Amsterdamse Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ligt het zes hectare grote park Frankendael. Oorspronkelijk was hier ruim een eeuw de stadskwekerij gevestigd. Nadat de kwekerijen het park verlatenhaddenwerd tien jaar geleden begonnen met een grootschalige herinrichting van het park. In deze periode is het park getransformeerd naar een openbaar gebied dat tevens de grootste ecologische zone binnen de stad vormt.

Het park is voor de vele bezoekers een populair park en wordt goed bezocht. Sinds enkele jaren wordt het park ook intensief gebruikt voor het organiseren van diverse evenementen. Zo is meerdere malen met groot succes de Pure Markt georganiseerd. Dit evenement staat voor lekker eten en drinken, ambachtelijkheid, duurzaamheid, gezondheid en creativiteit. Ook het jaarlijkse Bloeifeest wordt druk bezocht.

Om deze evenementen te ondersteunen heeft het Stadsdeel besloten om te investeren in vaste nutsvoorzieningen. Dit geeft een extra impuls en is daarnaast een duurzame keuze omdat aggregaten worden vermeden.

Het spreekt voor zich dat dergelijke voorzieningen geen obstakels en verstoringen mogen vormen in het park. De keuze voor obstakelvrije ondergrondse voorzieningen was hiermee snel gemaakt. Door haar goede reputatie en zeer ruime ervaringen binnen de Amsterdamse stadsgrenzen heeft het Stadsdeel direct contact gezocht met PUTkast BV. In nauw overleg met alle betrokken is een inventarisatie gemaakt van alle behoeften. Dit is vertaald in een ontwerp met begroting voor de elektra- en drinkwatervoorzieningen. Na goedkeuring van de betrokkenen is dit omgezet in een definitief ontwerp met prijsvorming.

PUTkast BV is verzocht het project turnkey te verzorgen. Met deze aanpak lag alle verantwoordelijkheid in één hand en was er één aanspreekpunt voor alle disciplines en betrokkenen (zoals opdrachtgever, nutsbedrijven, wegbeheerder en uitvoerende partijen).

Omdat bij dit project geen sprake was van herprofilering en om de overlast voor omwonenden en bezoekers tot een minimum te beperken is er gekozen voor een gerichte all-in aanpak. Dit heeft ertoe geleid dat alle voorzieningen binnen enkele dagen geplaatst en bedrijfsklaar zijn opgeleverd.

Amsterdam, Frankendael

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink