Amsterdam, Amstel woonschepen

2004Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Amstel
functie: Woonschepen
realisatie: 2004
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast kWh-meter en Watermeterput

Amsterdam heeft vele grachten, singels en andere waterrijke gebieden binnen haar grenzen. Een ideale plek voor drijvende huizen. Daarom kent Amsterdam zo’n 3.000 woonboten en woonschepen.

Elk woonschip is qua nutsvoorzieningen te vergelijken met een normaal woonhuis waarbij in een meterkast alles is ondergebracht. Echter, bij een woonschip moeten deze voorzieningen op de kade worden aangebracht. Tot nu toe maakt elk nutsbedrijf haar eigen voorzieningen. Dus voor water, riool, gas, elektra, cai en telecom worden aparte voorzieningen gemaakt. Dit resulteert in een wildgroei van kasten, zuilen en spanmasten met kabels. De gemeente Amsterdam stelt alles in het werk om de stad van haar fraaiste kant te laten zien.

Deze wildgroei is de gemeente dan ook een doorn in het oog. PUTkast BV werd benaderd om te komen tot een integrale oplossing. Dit heeft geleid tot de integrale woonbootkast. Een kast waar alle voorzieningen in één behuizing zijn ondergebracht. De integrale woonbootkasten zijn onder meer in Amsterdam en Delft toegepast. Na het succesvol toepassen van een integrale bovengrondse oplossing was de ondergrondse oplossing een logische vervolgstap.

Dit heeft geleid in de ontwikkeling van de PUTkast model Kade en de PUTkast model Gasmeter. Samen met de watermeterput en de PUTkast model kWh-meter kunnen hiermee alle voorzieningen ondergronds worden gerealiseerd. Om praktijkervaring op te doen heeft PUTkast BV voor drie woonschepen langs de Amstel drie bovengrondse voorzieningen getransformeerd naar volledig ondergrondse voorzieningen.

Amsterdam, Amstel

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink