Amersfoort, Eemplein

2012Project

De feiten
locatie: Amersfoort, Eemplein
functie: Markt en evenement
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Amersfoort en Gebroeders Voets
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Watertap

Naast de historische stadskern van Amersfoort ligt langs rivier de Eem het nieuwe Eemplein. Het plein wordt aan twee zijden begrensd door nieuw vastgoed. Het betreft een mix van onder andere woningen, kantoren, winkels, horeca, theater en een school. Het nieuwe Eemplein moest een aantrekkelijk verblijfsplein worden.

Ambitieuze openbare ruimte
De gemeente en de vastgoedontwikkelaar hadden de ambitie om een zeer hoogwaardig kwalitatief en duurzaam plein te realiseren. Diverse landschapsarchitecten zijn benaderd en uiteindelijk is bureau Sant en Co gevraagd het ontwerp verder vorm te geven.

Tuinachtige sfeer
Om te voorkomen dat het plein één grote stenen vlakte werd is er gekozen voor een tuinachtige sfeer. Dit wordt bereikt met terrassen, groen en bomen. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de naastgelegen rivier de Eem. Alle zichtlijnen van het plein zijn open gehouden richting het water. Een bijzonder element is de traptribune. Deze is nodig om hoogte verschillen te ondervangen. De trap is geheel opgetrokken uit graniet en de tribune uit forse elementen van basalt.

Bijzondere verharding
Het plein dient geschikt te zijn voor een multifunctioneel gebruik. Dit leidt tot een grotendeels verhard en vlak plein. Het ontwerp gaat uit van een mozaïek van zes verschillende soorten keien van basalt of licht graniet. Deze zijn aangebracht in bijzondere patronen van lichte en donkere vlakken. Totaal is er circa 8300 vierkante meter aangebracht door specialist Gebroeders Voets uit Rosmalen.

Multifunctioneel gebruik
De gemeente en betrokkenen streven een multifunctioneel gebruik van het plein na. Er is ruimte geboden voor de horeca en diverse kunstinstellingen kunnen gebruik maken van het plein. Ook dient het plein geschikt te zijn voor evenementen, braderieën en markten. Zo is het plein als uitwijklocatie aangewezen om de grote centrumweekmarkt tijdelijk te kunnen huisvesten. Hierdoor is er in het oude centrum van Amersfoort ruimte voor andere activiteiten zoals de kermis.

Veel techniek
Om al deze activiteiten op het plein mogelijk te maken is veel techniek noodzakelijk. Vooral om de grote centrum markt te voorzien van energie zijn ruim honderd elektrische contactdozen verspreid over het hele plein noodzakelijk. Deze kunnen natuurlijk geen hinder vormen en dienen obstakelvrij onder de grond te worden weggewerkt. Daarnaast is er ook behoefte aan drinkwatervoorzieningen die tevens de boombevloeiingsinstallatie voorziet van water.

Alles in één hand
Na een marktoriëntatie heeft de gemeente PUTkast BV gevraagd alle technische uitdagingen uit te werken tot een geïntegreerd ontwerp en dit ook geheel te realiseren. Daarnaast behoort het aanbieden van onderhoud ook tot de opdracht. De aanleg is in nauwe samenwerking met de aannemer gerealiseerd.

Bijzondere omstandigheden
Onder het plein ligt een omvangrijke parkeergarage. Dit had tot gevolg dat beschikbare inbouwdiepte voor de ondergrondse kasten minimaal was. Door het toepassen van compacte PUTkasten model Contactdoos kon op eenvoudige wijze het benodigde aantal aansluitpunten worden gerealiseerd. De rvs deksels vallen nauwelijks op in de verharding. In het ontwerp wordt slim gebruik gemaakt van de diverse voorzieningen. Zo worden vanuit de drinkwaterinstallaties voor de markt ook de bomen gevuld en worden de marktinstallaties ook gebruikt om een kunstobject aan te lichten.

Amersfoort, Eemplein