Almere, Stadhuisplein

2008Project

De feiten
locatie: Almere, Stadhuisplein
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Almere
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Watertap

Het stadscentrum van Almere Stad is vol dynamiek en vormt het kloppend hart van deze jonge snel groeiende stad. Onlangs is er een nieuw deel van het stadscentrum bij gebouwd.In de openbare ruimte op het Stadhuisplein en het er naast gelegen Stadhuispromenade vinden regelmatig evenementen en activiteiten plaats.

Het stadshart is nog niet af. Er wordt flink gebouwd aan het WTC/Zakencentrum en straten met pleinen worden aangepakt. Zo ook de aan het Stadhuisplein. Op het plein wordt ook twee keer per week de warenmarkt gehouden. Onlangs is het Stadhuisplein gerenoveerd.Het plein kent een intensief gebruik en dit vraagt de noodzakelijke basis voorzieningen. Zoals elektriciteits- en watertappunten voor de markten en evenementen.

De vorige elektriciteitsvoorzieningen, in de vorm van verzinkbare energiezuilen, voldeden niet. Deze werden ervaren als arbeidsintensief en uitermate storingsgevoelig. Dit leidde tot hoge exploitatiekosten en een grote mate van onbetrouwbaarheid. Op basis van deze ervaring zocht de gemeente ondergronds technisch straatmeubilair dat betrouwbaar en duurzaam is. Daarnaast dienen de nieuwe ondergrondse kasten zuinig in de exploitatie te zijn en te voldoen aan alle voorschriften.

Dit leidde tot de keuze voor PUTkast. Naast de duurzaamheid en lage exploitatiekosten voldoet deze als enige ondergrondse kast in de markt aan alle voorschriften die gelden voor toepassingen bij markten. De gemeente nodigde PUTkast uit om in een vroegtijdig stadium mee te werken aan de beleidsuitgangspunten en het ontwerp. Op basis van het programma van eisen werd er een ontwerp gemaakt waarbij de gehele markt van elektriciteit wordt voorzien zonder dat er snoeren in publieksruimte komt. Door een slimme combinatie van het toepassen van het model Markt en Contactdoos kan er optimaal maatwerk worden geboden. Het model Markt wordt rechtstreeks gevoed vanuit het net van het energiebedrijf waardoor afzonderlijke voedingskasten en netwerken zijn vermeden. Daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van de gunstige tariefstructuren.

Binnen afzienbare tijd zal ook het Stadhuispromenade op een zelfde wijze worden aangepakt.

Almere, Stadhuisplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink