Almere, Marktplein

2018Project

De feiten
locatie: Almere, Marktplein
functie: Markt
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Almere
toegepast: PUTkast Markt

Almere Haven is het oudste stadsdeel van Almere. In 1975 is er in een toen nog lege Flevopolder begonnen met de bouw van de eerste huizen. Tegenwoordig vormt Almere Haven nog steeds een apart onderdeel van Almere. Het stadsdeel heeft een eigen winkelhart. Het centrum van het winkelgebied wordt gevormd door het Marktplein.

Huiselijke sfeer
De inrichting van het Marktplein kon beter. Reden voor de gemeente Almere om het plein opnieuw te herinrichten. Het vernieuwde plein heeft een huiselijke uitstraling gekregen. Rondom de grote platanen zijn zitbanken gekomen. Ook is de verlichting aangepast en de bestrating opnieuw aangelegd.

Nieuwe elektriciteit
De weekmarkt is teruggekomen op het vernieuwde plein. Deze heeft een aangepaste opstelling gekregen. Gelijktijdig met de herinrichting zijn de elektriciteitsvoorzieningen voor de markt gemoderniseerd. De bestaande bovengrondse kasten zijn vervangen voor obstakelvrije ondergrondse PUTkasten. Hierdoor vormen de kasten geen hinder meer en doen ze geen afbreuk aan de inrichting van het vernieuwde plein. Alle werkzaamheden voor de kasten zijn in één hand verzorgd door PUTkast BV.

Almere, Marktplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink