Almere, Esplanade

2020Project

De feiten
locatie: Almere, Esplanade
functie: Evenementen
realisatie: 2020
opdrachtgever: Gemeente Almere, Spie en Homan
toegepast: PUTkast Contactdoos en PUTkast Regeltechniek

Almere is een groeiende stad met ruime 200.000 inwoners. De gemeenteraad wilt komende jaren het “Hart van de Stad” versterken. Dit omvat meerdere projecten waarmee het stadshart levendiger en aantrekkelijker gemaakt wordt. Een ontmoetingsplek voor bezoekers en bewoners. De herinrichting en vergroening van de Esplanade is hier een onderdeel van.

Vakantie in de stad
Elk van de acht pleinen in het centrum krijgt een eigen sfeer en beleving. Het Esplanade heeft als thema “Vakantie in de stad”. Voorheen was het plein ingericht als een festivalterrein. Een grote grijze vlakte van asfalt aan het Weerwater. Het nieuwe plein is een groen stadsplein met veel gras, hoogte verschillen, bomen en een fraaie watertrap.

Geschikt voor evenementen
Een uitdagende voorwaarde bij het ontwerp was dat het vernieuwde plein geschikt zou blijven voor grote publieksevenementen. Er zijn jaarlijks diverse grote evenementen waar duizenden toeschouwers voor komen. Daarom is er speciaal gras toegepast dat is aangebracht op waterdoorlatend steen. Hierdoor kan het gras zwaar worden belast.

Ondergrondse infra
Voor de evenementen is de nodige ondergrondse infrastructuur aangebracht. Er is een drainage en riolering aangebracht. Om de vervuilende en geluidsoverlast veroorzakende aggregaten te vermijden is er een speciale elektrische infrastructuur aangelegd. Hier kunnen de grote evenementen gebruik van maken. Op verschillende strategische plekken zijn ondergrondse PUTkasten aangebracht waar men via Powerlock aansluitingen direct kan aansluiten op duurzame groene stroom. Ook is er rekening gehouden met de kleinere evenementen. Hiervoor zijn diverse STRAATkasten geplaatst die een breed assortiment aan verschillende contactdozen bieden waarop eenvoudig kan worden aangesloten.

Almere, Esplanade