Almelo, Waagplein

2013Project

De feiten
locatie: Almelo, Waagplein
functie: Markt
realisatie: 2013
opdrachtgever: Gemeente Almelo
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Regeltechniek en PUTkast Waterkraan

Het Almelose Waagplein is opnieuw ingericht. De herinrichting maakt onderdeel van het plan “Verbindende Pleinen” in het zuidelijk deel van het centrum. Met de herinrichting is ook de functionaliteit van het plein gewijzigd.

Sfeerloze situatie
Het oude plein was vlak waarbij er geen duidelijke scheiding was tussen fietsverkeer en voetgangers. Dit leidde regelmatig tot problemen. Daarnaast was het plein één grote lege vlakte. Dat werd alleen gebruikt voor evenementen en de weekmarkt.

Verandering van functie
Het nieuwe inrichtingsplan voorziet in een ander gebruik van het plein. Het dient meer een verblijfsruimte te worden. Het is ingericht als “horecaplein aan de Aa”. De Almelose Aa is een historische watergang door het centrum van de stad. Met diverse projecten is de gemeente bezig het water meer te betrekken bij de stad en geschikt te maken voor recreatie.

Ontwerp
Het van oudsher schuine plein is vlak gemaakt. Dit resulteert aan één zijde in een trappartij om het hoogte verschil op te vangen. Deze trap is tevens gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen de voet- en fietsgangers. Op het plein zijn acht bomen aangebracht om meer sfeer en beschutting te bieden. Tevens is in het midden van een plein een fontein gerealiseerd in de vorm van een natuurstenen goot over de volle lengte van het plein.

Techniek
Voor de markt, evenementen en de fontein is de nodige installatietechniek toegepast. Deze diende te worden geïntegreerd op de bestaande voorzieningen. Almelo heeft namelijk in het centrum een eigen elektriciteits- en drinkwaternetwerk. Voor de markt is naast iedere boom een elektrisch aansluitpunt en watertappunt gecreëerd. Daarnaast is voor de evenementen aan beide zijden van het plein een zwaarder aansluitpunt gemaakt. Voor de fonteininstallatie is een separate technische ruimte gemaakt.

Aanpak en resultaat
Het gehele ontwerp en realisatie is in nauw overleg met de gemeente door PUTkast BV verzorgd. Aan beide zijden van het plein is een ondergrondse verdeelkast gerealiseerd waarin de voedingen voor de fontein, markt- en evenementkasten zijn aangebracht. Deze twee kasten zijn aangesloten op het bestaande netwerk. Voor de elektrische aansluitpunten zijn compacte PUTkasten model Contactdoos toegepast. De ondergrondse waterkranen zijn ondergracht in PUTkasten Waterkraan. Met deze aanpak beschikt het plein over volledig obstakelvrije voorzieningen die op een slimme wijze optimaal gebruik maken van de bestaande situatie.

Almelo, Waagplein