Alkmaar, Gedempte Nieuwsloot

2012Project

De feiten
locatie: Alkmaar, Gedempte Nieuwsloot
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek

De Gedempte Nieuwesloot is één van de centrale winkelstraten in het historische centrum van Alkmaar. Elke zaterdag staat hier een omvangrijke markt van ruim 75 kramen. De markt is populair en trekt veel bezoekers uit de omgeving.

Aantrekkelijk gebied
Mede door deze intensieve belasting was de bestrating versleten en aan vervanging toe. Voor de gemeente een mooie gelegenheid om dit grootschalig aan te pakken en een extra kwaliteitsimpuls te geven. “De historische binnenstad is beschermd stadsgezicht en cultuurhistorisch zeer waardevol. Het is onze ambitie om de binnenstad in goede staat te brengen en te houden. (..) De Gedempte Nieuwesloot moet weer een aantrekkelijk gebied worden voor zijn bewoners en de ondernemers” aldus Rian van Dam, wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid.

Verbetering kwaliteit
Naast diverse rioleringswerkzaamheden en het vernieuwen van de bestrating was er ook veel aandacht voor de verlichting en het groen. Ter verbetering van de veiligheid is de verlichting geoptimaliseerd middels klassieke lichtmasten en gevelarmaturen. Met het plaatsen van twaalf extra bomen heeft de straat een groener aanblik gekregen.

Meer ruimte dankzij PUTkasten
Met de herinrichting is rekening gehouden met de zaterdagmarkt en de kermis. De hinderlijke bestaande bovengrondse voedingskasten zijn vervangen voor obstakelvrije ondergrondse kasten. Met het aanleggen van de nieuwe energievoorzieningen is natuurlijk ook rekening gehouden met alle geldende voorschriften. Zo is door het unieke twee compartimenten systeem scheiding aangebracht tussen beheer en gebruik van de installaties.

Alkmaar, Gedempte Nieuwsloot

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink