Alkmaar, Europaplein

2009-2010Project

De feiten
locatie: Alkmaar, Europaplein
functie: Markt
realisatie: 2009-2010
opdrachtgever: Gemeente Alkmaar en Ron Glas Elektrotechniek
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap en Watermeterput

In Alkmaar Noord ligt woonwijk de Mare. Deze wijk telt ruim 17.000 inwoners en is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Het winkelcentrum in de Mare vormt het centrum van deze wijk.

De structuur en leefbaarheid in de wijk de Mare diende te worden verbeterd door een aantal projecten te realiseren. Hieronder ook de nieuwbouw en renovatie van het winkelcentrum aan het Europaplein. Na de realisatie van deze plannen telt deze winkelboulevard ruim 90 verscheidene winkels met een ruim aanbod.

Naast het winkelcentrum ligt een parkeerterrein dat ruimte beidt aan circa 1.150 gratis parkeerplaatsen. Op iedere woensdag wordt een deel van het parkeerterrein ingericht voor de warenmarkt. Deze bestaat uit ruim 60 kramen die samen een sfeervolle en gezellige markt vormen.

Met het inrichten van het parkeerterrein is natuurlijk rekening gehouden met de benodigde energievoorzieningen voor de markt. Deze zijn ondergebracht in PUTkasten waardoor er geen obstakels zijn op de markt. De PUTkasten zijn rechtstreeks aangesloten op het netwerk van Liander waardoor een kostbaar voedingsnetwerk en onnodig hoge exploitatiekosten zijn vermeden.

Alkmaar, Europaplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink