Alkmaar, Canadaplein

2014Project

De feiten
locatie: Alkmaar, Canadaplein
functie: Evenementen en verlichting
realisatie: 2014
opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement en PUTkast Waterkraan

Het Canadaplein is één van de centrumpleinen in de historische binnenstad van Alkmaar. Het plein is onlangs heringericht. Het plein is ingericht als groene verblijfsruimte met ruimte voor het houden van evenementen.

Ruimte voor groen
Het vernieuwde plein is ingericht als groene verblijfsruimte. Een deel van het plein is ingericht als recreatief gazon. Dit gazon is omrand door een zitrand van natuursteen. In het gazon zijn diverse witte berkenbomen en lichtmasten geplaatst. Om meer groene ruimte te krijgen is een deel van de entree van de bestaande fietsparkeerkelder overkapt.

Optimaal gebruik voorzieningen
Een deel van het plein biedt voldoende ruimte voor het organiseren van evenementen. Tijdens de herinrichting is hiermee ook rekening gehouden door de realisatie van de nodige elektrische aansluitingen. Hiervoor is door PUTkast BV een PUTkast model Evenement gerealiseerd die rechtstreeks op het net van Liander is aangesloten. Deze PUTkast is niet alleen de voedingkast voor de evenementen maar dient ook als besturings- en voedingslast voor het waterwerk, diverse lichtmasten en grondspots. Daarnaast voedt deze obstakelvrije kast ook een aparte contactdoos voor de kerstboom. Op deze wijze wordt de obstakelvrije kast multifunctioneel gebruikt.

Alkmaar, Canadaplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink