“door intensieve samenwerking een mooi project”

2023Recensie

ZANDVOORT, EVENEMENTEN

“Een van de kasten was daadwerkelijk afgekeurd en omdat we deze toch al wilden vervangen, besloten we om de andere kast ook maar direct mee te pakken” (…) “En er waren plannen om deze aggregaten te vervangen voor duurzame energie.” (…) “Met de nieuwe kasten gaan we met de tijd mee en kunnen we de komende decennia verantwoord blijven genieten van alle evenementen en de mooie ijsbaan. Als gemeente zullen we ook in de toekomst blijven investeren in een zo duurzaam mogelijke elektriciteitsvoorziening.” (…) “Door een intensieve samenwerking in het voortraject met Buitenkast is er een mooi project afgerond. De gemeente wordt op een constructieve manier geholpen om de praktische uitdagingen in het project op te lossen.” (…) “Het eindresultaat zijn twee mooie evenementkasten met daarbij een aansluiting voor de ijsbaan. Dit heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid van het centrum. De jaarlijks terugkerende evenementen kunnen nu weer gebruik maken van een veilige en betrouwbare energievoorziening.”

Wouter Keesom

technisch adviseurZandvoort, evenementen