Westerbork, Centrum

2018Project

De feiten
locatie: Westerbork, Centrum
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement, PUTkast kWh-meter, Watermeterput

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe is het centrum van Westerbork geheel opnieuw ingericht.

Herinrichting
De herinrichting maakt onderdeel uit van het masterplan voor het dorp. De evenementen worden verplaatst naar het gebied in de Hoofdstraat waar de horeca is gevestigd. De weekmarkt is verhuisd van een parkeerterrein naar het centraal gelegen Van Weezelplein. Op het Van Weezelplein is er veel ruimte genomen voor groen waardoor dat deel van het plein een parkachtig karakter heeft gekregen.

Energie en water
Om de evenementen en de weekmarkt ruimschoots de faciliteren en ondersteunen heeft de gemeente besloten om hiervoor riante permanente voorzieningen te laten aanleggen. In een vroegtijdig stadium heeft de gemeente PUTkast BV benaderd om vanaf het begin mee te werken aan de uitwerking van het benodigde plan. Na diverse afstemmingen met alle betrokkenen (projectteam, marktbeheer en evenementenorganisatoren) is er een integraal plan voor alle installaties gemaakt. Dit plan is turn-key door PUTkast BV gerealiseerd waardoor de gemeente alles in één hand heeft gehouden en heeft het gekregen kreeg wat het nodig heeft.

Westerbork, Centrum

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink