Volendam, Europaplein

2019Project

De feiten
locatie: Volendam, Europlein
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2019
opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Verlichting en Meterkast RVS

Het centrumplein van Volendam heeft een facelift gekregen. Het voormalige parkeerterrein is autovrij gemaakt en de vrijgekomen ruimte is nu verblijfsgebied voor de inwoners en de vele toeristen.

Ontwerp
De Volendammer klederdracht heeft gediend als inspiratie voor het ontwerp. Het plein heeft een patroon wat overeenkomt met het Volendammer bontje. De fontein verbeeld het borduursel van de hul. Deze fontein is vlak en obstakelvrij aangelegd. Bij het ontwerp van het plein is rekening gehouden met de wekelijkse markt en de grote jaarlijkse kermis. Een aantal vaste elementen, zoals de lichtmasten, kunnen eenvoudig gedemonteerd worden om ruimte te maken voor de attracties.

Veel techniek
Het plein is uitgerust met veel techniek. Alle lichtmasten zijn voorzien van speciale PUTkasten model Verlichting. Men kan nu de masten eenvoudig af- of aansluiten op de voeding waardoor de masten eenvoudig tijdelijk verwijderd kunnen worden. Voor de fontein zijn bestraatbare PUTluiken toegepast zodat men eenvoudig bij de fonteintechniek kan komen zonder dat men er hinder van ondervind.

Voor de markt en kermis zijn diverse PUTkasten toepast die zorgen dat er op elke gewenste locatie één of meerdere contactdozen voorhanden zijn. Hiermee kan iedere afnemer op een duurzame wijze worden voorzien van energie.

Volendam, Europlein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink