Raalte, Grote Markt

2023Project

De feiten
locatie: Raalte, Grote Markt
functie: Evenement en Markt
realisatie: 2023
opdrachtgever: Gemeente Raalte
toegepast: PUTkast Contactdoos en Slimme kast

Het centrum van het Overijsselse Raalte heeft een metamorfose ondergaan. Het centrum is getransformeerd van een versteende omgeving naar een gemoedelijk en klimaat bestendig dorpshart.

Kleinschalig plein met veel groen
Het oude centrum van het dorp was erg versteend en nodigde niet uit om er te verblijven. De gemeente heeft AAI Architecten gevraagd om een nieuw ontwerp. Er zijn in nauwe samenspraak met de betrokkenen bewoners, ondernemers en evenementorganisatoren diverse scenario’s gemaakt. Men heeft kunnen kiezen uit drie scenario’s. Uiteindelijk is het scenario “kleinschalig plein” gekozen. Een groen centrum met een dorps karakter waar het prettig winkelen en verblijven is.

Ruimte voor markt en evenementen
Ondanks dat er veel groen en ruimte is voor terrassen is er ook voldoende ruimte voor de weekmarkt en het organiseren van diverse evenementen. Zoals het Sallandse Oogstfeest. Tijdens de ontwerpfase heeft de gemeente BUITENkast techniek gevraagd om alle technische voorzieningen uit te werken. Hiervoor is een inventarisatie gehouden van alle behoeften en de aanwezige voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een passend ontwerp. Hierbij is een deel van de bestaande voorzieningen opgeknapt waardoor deze duurzaam konden worden hergebruikt. Daarnaast zijn er diverse nieuwe obstakelvrije PUTkasten toegepast.

Online beheer
De gemeente heeft deze herinrichting tevens aangegrepen om te investeren in online beheer op afstand. Hiervoor zijn de installaties voorzien van SLIMME kast. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om via de agenda te bepalen wanneer de kasten mogen worden vrijgegeven voor gebruik. Ook beschikt men over diverse technische bewakingen zoals controle aanwezigheid spanning, fasebelasting en ongeoorloofd gebruik.

Ook zijn alle elektrische aansluitpunten voor de gebruikers geschikt gemaakt voor App bediening. Iedere gebruiker kan via de handige gratis STROOMkast App een stroompunt activeren. Dit is zonder tussenkomst van de marktmeester of gemeente. In de App wordt live het werkelijke stroomverbruik weergegeven. Wanneer onverhoopt de elektrische beveiliging wordt aangesproken kan de gebruiker deze zelf via de App direct herstellen. Dit scheelt een hoop tijd en onnodig gedoe.

Raalte heeft een toekomstig bestendig dorpscentrum met een markt- en evenementeninstallatie die dankzij de automatisering beheersarm is en maximale grip geeft op energie- en geldstromen.

Raalte, Grote Markt