Groningen, Grote Markt

2024Project

De feiten
locatie: Groningen, Grote Markt
functie: Evenementen en ambulante handel
realisatie: 2024
opdrachtgever: Swarco en Gemeente Groningen
toegepast: Slimme kast, PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Watertap, PUTkast Waterkraan en Watermeterput

De Groningse Grote Markt is volledig vernieuwd. Het plein is getransformeerd tot de huiskamer van de stad. Een autoluw plein waar het prettig is om elkaar te ontmoeten en waar het fijn is om te verblijven. Er zijn de nodige banken, horeca terrassen, speelelementen, water en groen aangebracht op het plein. Ook is er voldoende ruimte voor de diverse verkoopwagens en evenementen zoals de kermis.

Werk in fases
In 2022 is gestart met de werkzaamheden. Vooraf zijn er nieuwe routes gemaakt voor de bussen en taxi’s. Deze zijn niet meer gewenst op het nieuwe plein. Om de overlast te beperken zijn de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd.

Nieuwe indeling

Het plein heeft een nieuwe overzichtelijke indeling gekregen. Aan de oostzijde van het plein is een grote groep bomen geplaatst met daaronder de nodige zitelementen. Dit is één van de nieuwe schaduwrijke verblijfsplekken geworden. Aan de noordzijde is een groot waterelement geplaatst en plekken voor standplaatsen zoals ijscokramen en bloemenstallen. Ook is er rondom het plein veel ruimte vrijgemaakt voor gezellige horeca terrassen en zitbanken. Het gedeelde voor het stadhuis, het midden deel van het plein, is open gehouden waarmee het historische karakter behouden bleef. Ook is er hiermee voldoende ruimte behouden voor het organiseren van de nodige evenementen zoals de kermis.

Veel duurzame energie
Voor de diverse activiteiten is veel elektrische energie nodig. De gemeente wil dat alle evenementen, inclusief een grootverbruiker als de kermis, volledig worden voorzien van duurzame elektrische energie. Vervuilende aggregaten zijn verbannen. Ook stelde de gemeente als voorwaarde dat alle energievoorzieningen geen obstakel mogen vormen en dat deze geen afbreuk mogen doen aan fraaie het ontwerp van het plein. Tot slotte wil de gemeente het energieverbruik eerlijk op basis van werkelijke afname gaan afrekenen.

Complexe installaties
In de voorbereidende fase is Buitenkast techniek benaderd door de gemeente om deel te gaan nemen in een bouwteam. De gemeente had al goede ervaringen met Buitenkast bij andere projecten en dit project vroeg om een partner die alle gespecialiseerde kennis en ervaring in huis heeft om een dergelijk complexe installatie in een uitdagende omgeving zorgeloos te realiseren. Samen met alle betrokkenen, zoals projectteam, beheerders en gebruikers, is er een intensief traject doorlopen dat jaren heeft geduurd.

Alles in één hand
Buitenkast is een ingenieursbureau, producent, installateur en beheersorganisatie voor technische installaties in buitenruimtes. Alle facetten van deze unieke vaardigheden komen tot zijn recht bij dit project. Vanaf dag één was er in het bouwteam een partner die alle aspecten goed kon overzien. Dit heeft geleid tot een gebalanceerd ontwerp dat voorziet in alle behoeften. Doordat ook de producten, aanleg en bedrijfsvaardig opleveren in één hand zijn gerealiseerd waren alle betrokken verzekerd van een uitmuntend resultaat zonder gedoe.

Online beheer
Alle PUTkasten zijn voorzien van online beheer. Dankzij deze investering zijn de installaties voorzien van de beste en modernste inrichting waardoor de beheerskosten minimaal zullen zijn. Dankzij het platform Slimme kast heeft de gemeente maximale grip op de installaties. Zo worden via de handige agenda alleen aansluitingen vrij gegeven voor gebruik als er ook toestemming is gegeven. Hiermee worden de vergunningen voor standplaatsen en evenementen automatisch gehandhaafd.

Optimaal gebruikersgemak
Ook zijn alle aansluitpunten geschikt gemaakt voor individuele registratie van het energieverbruik. Dankzij de gratis STROOMkast App kunnen gebruikers zelf aansluitingen activeren en beëindigen. Bij een onverhoopte gebruikersfout kan men zelf de beveiliging via de App herstellen. Maximale zelfredzaamheid. Ook kan men in de App live het stroomverbruik en de gemaakte kosten zien. Het hele debiteurenbeheer heeft de gemeente uitbesteed aan Buitenkast.

Groningen, Grote Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink