Brielle, Turfkade

Project

De feiten
locatie: Brielle, Turfkade
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Brielle
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

Onlangs zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Turfkade in Brielle afgerond. De Turfkade maakt onderdeel uit van het historische centrum van Brielle. Hedendaags fungeert de Turfkade als binnenhaven, parkeerterrein, winkel- en marktgebied.

Voor de herinrichting werd de Turfkade voornamelijk gebruikt als parkeergebied. De inrichting van het terrein was niet erg praktisch. Door de versnippering met diverse parkeerstraatjes die schuin afliepen naar het water ontstonden er dikwijls onveilige situaties.

Daarnaast waren de trottoirs smal waardoor er voor de winkeliers geen goede mogelijkheden waren om koopwaar uit te stallen. Tevens waren de kastanjebomen in slechte staaten gaven de vele geparkeerde auto’s een slordige aanblik.

Bij het ontwerp voor de herinrichting stonden veiligheid en ruimte van de Turfkade voorop. Door het aantal parkeerplekken fors te reduceren is er ruimte ontstaan voor een verbreed trottoir met uitstallingsmogelijkheden voor winkeliers en er is plaats gemaakt voor een terras.Het hoogte verschil in het maaiveld is opgevangen door het toepassen van een talud van kinderkoppen aan de waterzijde. Hierdoor is er een vlak maaiveld ontstaan, hetgeen het overzicht en de veiligheid ten goede komt.

Tussen de kademuur en het talud is ruimte gemaakt voor een nieuw wandelpad waardoor het publiek altijd vrij kan wandelen langs de kade. Om het historisch karakter van de stad te benadrukken is er gekozen voor het toepassen van een historisch model lichtmasten die op het talud zijn geplaatst.

Om het ruimtelijk effect te optimaliseren is het technisch noodzakelijke straatmeubilair ondergronds uitgevoerd. Dit geldt voor de afvalcontainers, een toiletvoorziening en de technische voorzieningen voor de weekmarkt. In nauw overleg met de gemeente is er door PUTkast BV een integraal ontwerp gemaakt waarbij er ondergrondse PUTkasten zijn toegepast voor de elektriciteit- en watervoorzieningen ten behoeve van de markt. Deze voorzieningen voeden tevens de toiletvoorziening.

Het gehele project is turnkey door PUTkast BV verzorgd waarbij nauw is samengewerkt met de civiele aannemer en de betrokken nutsbedrijven. Ook de ontmanteling van de bestaande voorzieningen behoorde tot de werkzaamheden. Zo was er voor het gehele project een aanspreekpunt voor alle technische voorzieningen. De voorzieningen zijn, met een uitgebreide instructie op locatie, succesvol in gebruik genomen. Ook wordt het onderhoud door PUTkast BV verzorgd.

Brielle, Turfkade

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink