Veilig werken met elektriciteit

Elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Als je je houdt aan de veiligheidsvoorschriften dan is elektriciteit een veilige energiebron. Om veilig met elektrciteit om te gaan, zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

Afscherming

Elektriciteit wordt getransporteerd door geleidende materialen, in de praktijk is dit vaak koper. Om te voorkomen dat er aanraking kan ontstaan moeten deze geleidende materialen worden afgeschermd. Dit gebeurt met isolerende materialen.

Daarnaast moeten er ook maatregelen genomen worden tegen andere invloeden zoals water en mechanische invloeden. Zo zijn de eisen die worden gesteld voor huishoudelijk gebruik lager dan bijvoorbeeld voor toepassingen in de openbare ruimte.

grondkabel

Aarde

In het elektrisch stelsel is de grond ofwel aarde gelijk aan nul. Wanneer bij een defect bijvoorbeeld spanning op een apparaat komt te staan en een persoon raakt dit apparaat aan dan is er een grote kans dat er een stroom gaat lopen via deze persoon naar aarde. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties.

Omdat stroom altijd de weg van de minste weerstand volgt, worden geleidende materialen altijd verbonden met aarde. Hiervoor wordt een beschermingsleiding (voorheen aangeduid als aardleiding) aangebracht. Bij een eventueel defect wordt de stroom direct afgevoerd naar aarde. De beveiligingsapparatuur zal bij een dergelijke stroom direct worden aangesproken waardoor de installatie wordt uitgeschakeld.

aarding aanbrengen in putkast

Beveiliging

De elektrische installatie moet worden beveiligd. Anders is er een groot risico op onveilige situaties die bijvoorbeeld brand tot gevolg kunnen hebben. In een elektrische installatie zijn drie soorten beveiligingen:

  • Kortsluitbeveiliging: zorgt ervoor dat bij een kortsluiting (wanneer de fasedraad de nuldraad of een andere fasedraad raakt) de elektrische installatie zo snel mogelijk wordt afgeschakeld.
  • Overbelastingbeveiliging: schakelt de installatie af wanneer er meer elektrisch vermogen wordt afgenomen dan is toegestaan.
  • Persoonsbeveiliging

Smeltveiligheden (ook wel stoppen genoemd) beveiligen zowel tegen kortsluiting als overbelasting. Een smeltveiligheid kan slechts eenmaal worden gebruikt. Daarnaast zijn er ook installatieautomaten die eenzelfde functie hebben. Installatieautomaten kunnen, na het uitschakelen bij een kortsluit- en/of overbelastingsfout, terug worden geschakeld.

aardlekautomaten

Persoonsbeveiliging

Een persoonsbeveiliging wordt gerealiseerd door middel van een aardlekbeveiliging. Zo’n aardlekbeveiliging zorgt ervoor dat het verschil tussen de hoeveelheid stroom die de installatie in gaat niet te veel afwijkt met de hoeveelheid stroom die terugkomt. Immers dit moet hetzelfde zijn want anders “lekt” er ergens stroom naar aarde (bijvoorbeeld via een defect apparaat of via een persoon). Dit verschil mag vaak niet groter zijn dan 30 mA. Aardlekschakelaars kunnen worden gecombineerd met installatieautomaten en worden aangeduid met aardlekautomaten.

verdeler in putkast

Persoonlijk advies?

Contact opnemen

Marcel Mol

Productspecialist

Onze adviesartikelen zijn een mix van regelgeving en onze ervaring in de praktijk. Er kunnen geen rechten worden ontleend en wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke consequenties die voortvloeien uit deze informatie. Wil je zeker weten dat je een goede keuze maakt? Neem dan contact op.