Markten en elektriciteit

Een moderne markt kan tegenwoordig niet zonder goede elektriciteitsvoorzieningen. Zo eist de warenwet bij sommige kooplieden elektrisch gereguleerde koelingen en heeft bijna iedereen behoefte aan goede verlichting. Daarnaast is er de opkomst van elektronische apparatuur zoals weegschalen, kassa’s en betaalmiddelen die de behoefte aan elektra laat toenemen.

Elektriciteit is een nuttige en praktische energiebron. Echter, bij onjuist gebruik is elektriciteit levensgevaarlijk. Om deze gevaren te beheersen en zorgen dat er een veilige situatie is, zijn er diverse wettelijke normen.

markt

Regelgeving

Voor de standaard elektrische voorzieningen (230V/400V) zijn er twee belangrijke normen van toepassing:

  • Bij aanleg van installaties: NEN1010 en jurisprudentie (aansprakelijkheid);
  • Bij gebruik van installaties: ARBO-wet (NEN-EN 50110-01 en NEN3140).

Via separate pagina’s wordt ingegaan op de belangrijkste regels bij aanleg en gebruik van elektra op markten.

Markt

Persoonlijk advies?

Contact opnemen

Marcel Mol

Productspecialist

Onze adviesartikelen zijn een mix van regelgeving en onze ervaring in de praktijk. Er kunnen geen rechten worden ontleend en wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke consequenties die voortvloeien uit deze informatie. Wil je zeker weten dat je een goede keuze maakt? Neem dan contact op.