Installatieverantwoordelijke

Vanaf de ingebruikname van een elektrische installatie is ook het beheer begonnen. Beheer houdt onder meer in dat u als eigenaar ervoor zorgt dat de installatie altijd in goede optimale conditie is en dat er veilig mee gewerkt kan worden. U dient als eigenaar een technisch deskundige aan te stellen die dit verzorgd: de installatieverantwoordelijke.

De installatieverantwoordelijke (IV) heeft een aantal belangrijke taken en is ook eindverantwoordelijke. Zo zorgt de IV voor de verplichte periodieke inspecties. Hiervoor stelt de IV instructies op voor de wijze van keuren, controleert of deze tijdig en goed worden gedaan en zorgt voor de registratie van de inspecties. De IV zorgt ervoor dat van de installatie altijd de laatste versie technische tekeningen voorhanden zijn. Ook na mutaties. Naast het technische beheer bepaald de IV welke procedures van toepassing zijn voor het gebruik van de installaties. Door de IV wordt bepaald wat de minimale vereisten zijn voor het elektrotechnische kennisniveau van de gebruikers is.

 

Installatieautomaten en hoofdschakelaar in groepenkast

Wettelijk verplicht

Conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) bent u als eigenaar van elektrische installaties wettelijk verplicht om te zorgen dat deze veilig zijn en blijven. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de installaties veilig kunnen worden gebruikt en dat er veilig mee gewerkt kan worden.

Bij handhaving (door de Nederlandse Arbeidsinspectie) en bij contractvorming met verzekeraars worden de voorschriften uit de NEN3140 toegepast. Niet nakomen van de NEN3140 kan leiden tot stillegging van het werk, een geldboete of tot een proces verbaal. Een proces verbaal kan leiden tot een strafzaak waarbij de strafrechter de mogelijkheid heeft straffen toe te kennen. Dit kan bestaan uit een geldboete, gevangenisstraf, stillegging van activiteiten en openbaarmaking van de uitspraak.

 

Veilig beheer goed geregeld

U kunt als eigenaar van elektrische installaties zelf de IV organiseren. Heeft u hiervoor binnen uw organisatie wel de vereiste actuele kennis en tijd? Het veilig beheren als IV van elektrische installaties doet u er niet even bij. U kunt deze taken ook uitbesteden. Als marktleider voor elektrische installaties in buitenkasten zijn wij de specialist voor dergelijke elektrische installaties. Alle kennis en kunde vindt u in één hand.

Wij treden namens diverse gemeenten op als operationeel Installatie Verantwoordelijke. Hiermee bent u verzekerd dat alle documentatie adequaat worden beheerd, het onderhoud en de inspecties juist en op tijd worden verricht, wijzigingen goed worden beheerd en er veilig mee gewerkt wordt.

Kortom u bent verzekerd van een veilig en optimaal beheer zonder verdere zorgen. Daarnaast verkeren uw elektrische installaties in optimale conditie en de verwachte levensduur wordt geborgd. Ook heeft u ervoor gezorgd dat de veiligheid voor alle betrokkenen goed geregeld is.

Persoonlijk advies?

Contact opnemen

Marcel Mol

Productspecialist

Onze adviesartikelen zijn een mix van regelgeving en onze ervaring in de praktijk. Er kunnen geen rechten worden ontleend en wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke consequenties die voortvloeien uit deze informatie. Wil je zeker weten dat je een goede keuze maakt? Neem dan contact op.